NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/192/18RADY GMINY RYPINz dnia 27 lutego 2018w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/192/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 lutego 2018


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XXXI/192/18 Rady Gminy Rypin wraz z załącznikami i uzasadnieniem (568kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1063 z dnia 2018-03-02

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 marca 2018, 10:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431