NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/193/18RADY GMINY RYPINz dnia 27 lutego 2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 i poz. 2203) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXI/193/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 lutego 2018


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 i poz. 2203) uchwala się, co następuje :


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXI/193/18 Rady Gminy Rypin wraz z uzasadnieniem (188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1064 z dnia 2018-03-02

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 marca 2018, 11:02:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (15 marca 2018, 11:43:02)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463