NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/86/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/86/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/86/19 (105kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (167kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6196 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Grabarczyk
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 13:59:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446