NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/90/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/90/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/90/19 (226kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (340kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6200 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565