NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/93/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/93/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/93/19 (103kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (174kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6203 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:21:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657