NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/95/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i poz. 2435, z 2019 r. poz. 730 i poz. 1696) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/95/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i poz. 2435, z 2019 r. poz. 730 i poz. 1696) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/95/19 (192kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (192kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6205 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Borkowski, Mateusz Krajewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 listopada 2019, 13:41:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547