NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/96/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz. 730; poz. 1287), po uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/96/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz. 730; poz. 1287), po uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie, uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/96/19 (104kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (349kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6206 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Mateusz Krajewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 listopada 2019, 13:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608