NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/102/19RADY GMINY RYPINz dnia 11 grudnia 2019w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkoweNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6j ust. 3b, art. 6i ust 1 pkt. 3, art. 6k ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/102/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6j ust. 3b, art. 6i ust 1 pkt. 3, art. 6k ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIII/102/19 (102kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (344kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019, poz. 7231 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 13:08:27)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (20 lipca 2020, 08:42:01)
Zmieniono: zmiana etykiety

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 810