NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/106/19RADY GMINY RYPINz dnia 11 grudnia 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 97 ust. 1, ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622 i poz. 1690) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/106/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 97 ust. 1, ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622 i poz. 1690) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIII/106/19 (103kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (347kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019, poz. 7234 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 13:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618