NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/121/20RADY GMINY RYPINz dnia 4 lutego 2020zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 2a, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/121/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 4 lutego 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 2a, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/121/20 (202kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020, poz. 876 z dnia 2020-02-12

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 lutego 2020, 13:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623