NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/131/20RADY GMINY RYPINz dnia 29 maja 2020w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz.567, poz. 568 i poz. 698) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVI/131/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 maja 2020


w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz.567, poz. 568 i poz. 698) uchwala się, co następuje :


Uchwała Nr XVI/131/20 (951kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020 poz. 2901 z dnia 2020-06-04

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Grabarczyk
Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 czerwca 2020, 13:32:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 665