NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/143/20RADY GMINY RYPINz dnia 23 lipca 2020w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz .U. z 2019 r., poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166, z 2020 r., poz. 284 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/143/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 lipca 2020


w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz .U. z 2019 r., poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166, z 2020 r., poz. 284 i poz. 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVIII/143/20 (653kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020, poz. 3844 z dnia 2020-07-30

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski, Mariusz Paprocki
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 sierpnia 2020, 08:24:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643