NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/184/21RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2021w sprawie w sprawie przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030 oraz w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020Na podstawie art. 10 e ust. 1 oraz art. 10 f ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, poz. 2020 i z 2020 r. poz. 1378 i poz. 2327) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/184/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2021


w sprawie w sprawie przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030 oraz w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020

Na podstawie art. 10 e ust. 1 oraz art. 10 f ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, poz. 2020 i z 2020 r. poz. 1378 i poz. 2327) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXV/184/21 (270kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Albrecht
Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2021, 14:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545