NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/187/21RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2021w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rypin w 2021 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/187/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2021


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rypin w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXV/187/21 (283kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2021 r., Poz. 1537 z dnia 2021-03-29

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2021, 14:59:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454