NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/188/21RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2021w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz.471, poz.782, poz. 1086, poz. 1378 i z 2021r. poz. 11) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/188/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2021


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz.471, poz.782, poz. 1086, poz. 1378 i z 2021r. poz. 11) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXV/188/21 (49440kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wiera Kulczyńska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2021, 15:02:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966