NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/189/21RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2021w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin na lata 2021- 2025Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 i poz. 2369) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/189/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2021


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rypin na lata 2021- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 i poz. 2369) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXV/189/21 (3515kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2021, 15:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659