NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/196/21RADY GMINY RYPINz dnia 26 maja 2021w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowyNa podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 7 ust. 1e w związku z art. 7 ust. 1, ust. 1c i ust. 1d ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133, z 2021 r., poz. 11) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/196/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 26 maja 2021


w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 7 ust. 1e w związku z art. 7 ust. 1, ust. 1c i ust. 1d ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133, z 2021 r., poz. 11) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXVI/196/21 (1081kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2021 r., Poz. 2747 z dnia 2021-05-31

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (31 maja 2021, 13:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343