NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/198/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/198/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXVII/198/21 (171kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 czerwca 2021, 13:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328