NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/199/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 czerwca 2021w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/199/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 czerwca 2021


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXVII/199/21 (172kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 czerwca 2021, 13:21:35)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (30 czerwca 2021, 13:25:03)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 313