NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/207/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2021w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/207/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIX/207/21 (221kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2021, Poz. 6226 z dnia 2021-12-03

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Grabarczyk
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2021, 13:35:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 marca 2022, 10:54:35)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 260