NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/248/22RADY GMINY RYPINz dnia 14 czerwca 2022w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/248/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 czerwca 2022


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXV/248/22 (254kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 czerwca 2022, 14:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297