NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/254/22RADY GMINY RYPINz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 i z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/254/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 i z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXVII/254/22 (260kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2022, Poz. 4286 z dnia 2022-08-30

metryczka


Odpowiada za treść: Mateusz Krajewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 sierpnia 2022, 10:03:18)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (30 sierpnia 2022, 15:05:08)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 323