NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/255/22RADY GMINY RYPINz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i poz. 815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/255/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i poz. 815) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXVII/255/22 (256kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 sierpnia 2022, 10:08:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280