NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XXXVIII/261/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 września 2022zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1700), po uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie, uchwala się co następuje:

Uchwała nr NR XXXVIII/261/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 września 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1700), po uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie, uchwala się co następuje:


Uchwała Nr XXXVIII/261/22 (270kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2022, Poz. 5241 z dnia 2022-10-18

metryczka


Odpowiada za treść: Mateusz Krajewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 października 2022, 12:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274