NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/271/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2022w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 731) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/271/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 731) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLI/271/22 (530kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2022 rok, poz. 6553 z dnia 2022-12-05

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Sokołowska-Dytrych
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2022, 14:27:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (8 grudnia 2022, 11:41:47)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278