NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/278/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 grudnia 2022w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/278/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLIII/278/22 (280kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2023 r., poz. 204 z dnia 2023-01-09

metryczka


Odpowiada za treść: Dominika Stawicka
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2023, 08:56:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (9 stycznia 2023, 14:58:21)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 498