NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/279/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 grudnia 2022w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/279/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLIII/279/22 (428kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2023 r., poz. 205 z dnia 2023-01-09

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Dytrych
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2023, 08:58:15)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (9 stycznia 2023, 14:57:35)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286