NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/291/23RADY GMINY RYPINz dnia 31 stycznia 2023w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji za 2022 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 70 Statutu Gminy Rypin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/291/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 31 stycznia 2023


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji za 2022 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 70 Statutu Gminy Rypin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLV/291/23 (258kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 lutego 2023, 14:05:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243