NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/294/23RADY GMINY RYPINz dnia 31 stycznia 2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dzieckaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 i z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 i poz. 2245) w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., poz. Nr 27, poz. 271, z 2004 r., Nr 237, poz. 2376, z 2007 r., Nr 201, poz. 1462, z 2011 r., Nr 61, poz. 308 i z 2023 r., poz. 5) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/294/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 31 stycznia 2023


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 i z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 i poz. 2245) w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., poz. Nr 27, poz. 271, z 2004 r., Nr 237, poz. 2376, z 2007 r., Nr 201, poz. 1462, z 2011 r., Nr 61, poz. 308 i z 2023 r., poz. 5) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLV/294/23 (266kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2023, poz. 1014 z dnia 2023-02-08

metryczka


Odpowiada za treść: Mateusz Krajewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 lutego 2023, 14:10:30)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (15 lutego 2023, 09:34:41)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317