NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/295/23RADY GMINY RYPINz dnia 31 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/295/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 31 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLV/295/23 (427kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2023 r., poz. 1015 z dnia 2023-02-08

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Dytrych
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 lutego 2023, 14:12:10)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (28 marca 2023, 13:04:54)
Zmieniono: dodanie informacji o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358