NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/337/23 RADY GMINY RYPINz dnia 25 maja 2023zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin RządowyNa podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rypin zamieszkałymi w sołectwie Starorypin Rządowy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/337/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 maja 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Rządowy

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rypin zamieszkałymi w sołectwie Starorypin Rządowy uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLVIII/337/23 (262kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 czerwca 2023, 12:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120