NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/310/23RADY GMINY RYPINz dnia 25 maja 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dzieckaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 i poz. 2245) w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 27, poz. 271, z 2004 r., Nr 237, poz. 2376; z 2007 r., Nr 201, poz. 1462, z 2011 r., Nr 61, poz. 308 i z 2023 r., poz. 5) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/310/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 maja 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 i poz. 2245) w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 27, poz. 271, z 2004 r., Nr 237, poz. 2376; z 2007 r., Nr 201, poz. 1462, z 2011 r., Nr 61, poz. 308 i z 2023 r., poz. 5) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLVIII/310/23 (266kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Mateusz Krajewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 czerwca 2023, 11:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95