NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/02Rady Gminy Rypinz dnia 26 listopada 2002w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Uchwała nr 3/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 listopada 2002


w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Na podstawie art. 18 ust. l i 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :


§1

Dokonuje się wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą:
1.   Ryszarda Potwardowskiego — wójta
2.  Piotra Pawłowskiego – radnego

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       Przewodniczący Rady

            Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (23 lipca 2003, 13:31:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2384