NULL string(0) ""

Uchwała nr 4/02Rady Gminy Rypinz dnia 26 listopada 2002w sprawie powołania komisji rewizyjnej

Uchwała nr 4/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 listopada 2002


w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :


§1

Powołuje się komisję rewizyjną w następującym składzie :
1. Przewodniczący : Arkadiusz Tomasz Jakubowski
2. Członkowie :      Edward Cichacki
                           Wojciech Krajewski

§2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
 
             Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (23 lipca 2003, 13:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2293