NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/386/24RADY GMINY RYPINz dnia 13 lutego 2024w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnikaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217, poz. 289, poz.614, poz. 1030, poz.1429, poz. 1606, poz.1615 i poz. 1860) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/386/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 lutego 2024


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217, poz. 289, poz.614, poz. 1030, poz.1429, poz. 1606, poz.1615 i poz. 1860) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVII/386/24 (309kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 marca 2024, 14:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104