NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/387/24RADY GMINY RYPINz dnia 13 lutego 2024w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydacie na ławnikaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217, z 2022 r., poz. 2642, z 2023 r., poz. 289, poz. 614, poz. 1030, poz. 1429, poz. 1606, poz. 1615 i poz. 1860) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/387/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 lutego 2024


w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydacie na ławnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217, z 2022 r., poz. 2642, z 2023 r., poz. 289, poz. 614, poz. 1030, poz. 1429, poz. 1606, poz. 1615 i poz. 1860) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVII/387/24 (301kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 marca 2024, 14:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107