NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/390/24RADY GMINY RYPINz dnia 13 lutego 2024w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rakowo, obręb ewidencyjny CzyżewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/390/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 lutego 2024


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rakowo, obręb ewidencyjny Czyżewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVII/390/24 (2505kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Witulski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 marca 2024, 14:22:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144