NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/391/24RADY GMINY RYPINz dnia 22 marca 2024w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w RypinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z z 2024 r., poz. 334) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/391/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 marca 2024


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z z 2024 r., poz. 334) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVIII/391/24 (297kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 marca 2024, 11:33:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133