NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/399/24RADY GMINY RYPINz dnia 22 marca 2024w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rypin na 2024 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/399/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 marca 2024


w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVIII/399/24 (448kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 marca 2024, 11:52:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127