NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/400/24RADY GMINY RYPINz dnia 22 marca 2024w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1668) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, poz. 1693,poz. 1938i poz. 2760) iw związku z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. 2023 r., poz. 881) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/400/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 marca 2024


w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1668) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, poz. 1693,poz. 1938i poz. 2760) iw związku z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. 2023 r., poz. 881) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVIII/400/24 (452kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 marca 2024, 11:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122