NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/401/24RADY GMINY RYPINz dnia 22 marca 2024w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 535, poz. 289 i poz. 1606) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/401/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 marca 2024


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 535, poz. 289 i poz. 1606) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr LVIII/401/24 (614kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 marca 2024, 11:56:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142