NULL string(0) ""

Uchwała nr II/12/24RADY GMINY RYPINz dnia 21 maja 2024w sprawie udzielenia przez Gminę Rypin pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadaniaNa podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/12/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 maja 2024


w sprawie udzielenia przez Gminę Rypin pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadania

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr II/12/24 (309kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Andrzej Ciborski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 czerwca 2024, 11:58:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111