NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/24RADY GMINY RYPINz dnia 21 maja 2024w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 13i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/15/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 maja 2024


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 13i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr II/15/24 (305kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Witulski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 czerwca 2024, 12:04:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95