NULL string(0) ""

Uchwała nr II/20/24RADY GMINY RYPINz dnia 21 maja 2024przyjęcia regulaminu korzystania z infrastruktury, powstałej w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie parku w Sadłowie”Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/20/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 maja 2024


przyjęcia regulaminu korzystania z infrastruktury, powstałej w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie parku w Sadłowie”

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr II/20/24 (429kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2024, poz. 3392 z dnia 2024-05-29

metryczka


Odpowiada za treść: Marzena Zdrojewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 czerwca 2024, 12:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131