NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/43/24RADY GMINY RYPINz dnia 28 czerwca 2024w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Starorypin PrywatnyNa podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) oraz § 17 ust. 1 i 3 statutu sołectwa Starorypin Prywatny uchwalonego uchwałą Nr VI/54/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r., poz. 2041; z 2023 r., poz. 3778) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/43/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 czerwca 2024


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Starorypin Prywatny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) oraz § 17 ust. 1 i 3 statutu sołectwa Starorypin Prywatny uchwalonego uchwałą Nr VI/54/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r., poz. 2041; z 2023 r., poz. 3778) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr IV/43/24 (291kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Paprocki
Opublikował: Agnieszka Liszewska (10 lipca 2024, 13:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54