NULL string(0) ""

Uchwała nr 18/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie diety dla przewodniczącego rady

Uchwała nr 18/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie diety dla przewodniczącego rady
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :


§1

Uchwala się dla przewodniczącego rady gminy miesięczną dietę w wysokości 1020,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 08:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2760