NULL string(0) ""

Uchwała nr 22/02Rady Gminy Rypinz dnia 30 grudnia 2002w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała nr 22/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się na 2003 rok opłatę za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,12 zł za 1 m3 + 7 % podatku VAT.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

     Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 09:47:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2966