Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego;

6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach;

7) warunkach oraz formach głosowania.


Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Powyższe informacje udzielane są przez sekretarza gminy Pana Mariusza Paprockiego, pokój nr 19 nr tel. 54 280 97 19 oraz przez Panią Agnieszkę Liszewską, pokój nr 27, tel. 54 280 97 27, e-mail: or@rypin.pl w godzinach pracy urzędu gminy tj. od 8:00 do 15:00.


Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (226kB) pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (130kB) pdf

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (17kB) word

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (291kB) pdf

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa (295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza (7 lutego 2024)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 lutego 2024, 14:15:26)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (15 lutego 2024, 14:25:01)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207