Mężowie zaufania

Uprawnienia mężów zaufania oraz zasady otrzymania diety określa Rozdział 11a ustawy Kodeks wyborczy (Dz. u. z 2023 r., poz. 2408).


Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania zgodnie z art. 75 § 5 ww. ustawy oraz po złożeniu przez nich w urzędzie gminy wniosku do wójta gminy o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem. Należności, o których mowa powyżej wypłaca mężom zaufania wójt w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę diety (19kB) word

Wniosek o wypłatę diety pdf (162kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (16 lutego 2024)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 lutego 2024, 14:11:18)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 lutego 2024, 15:11:23)
Zmieniono: zmiana plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278