Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia.

Wójt Gminy Rypin informuje, że w celu zapewnienia udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego. 
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rypin: do dnia 4 czerwca 2024 r. (wtorek) do godz. 15:30, w pokoju nr 19 lub nr 27 urzędu gminy, pod numerem telefonu 54 280 97 19 lub 54 280 97 27 lub na adres e-mail: or@rypin.pl. 
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego należy dokonać w pokoju nr 19 lub nr 27, pod numerem telefonu 54 280 97 00, 54 280 97 19 lub 54 280 97 27 lub na mailowo na adres: or@rypin.pl .

Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia. (544kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (13 maja 2024)
Opublikował: Mariusz Paprocki (28 maja 2024, 18:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89